Vstupenky na zápasy Spartaka
Your Choice
Unihouse/Garlando
Casino Olympic
RM JET
TravelStar
Hotel London Trnava
La Pension / La Cafe Trnava
Kapany interiér
EuroAutoŠkola
reklamný priestor pre Vás
TRNAVSKÝ HLAS
Rybárske potreby Mivardi - všetko pre Vašu rybačkuJohnEliot - eShopy - webStránky - grafika
na úvodnú stranu
na úvodnú stranu
na úvodnú stranu
oficiálna stránka klubu

SPRÁVY FANKLUBUpartneti stránky
johnELIOT - web stránky, grafika, animácie, fotografia
IKO foto - profesionálna fotografiafoto4F - fotoslužba, digiminilab
MTTnic

Fanklub | autor snímky: Fanklub Spartak Trnava pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu – Zhromaždenie delegátov fanklubu – ktoré sa uskutoční v nedeľu 20. januára 2008 o 9.00 h v presscentre Štadióna Antona Malatinského. Predpokladný čas ukončenia je 13.00.

Program schôdze:

09.00 Prezentácia, platenie príspevkov na rok 2008.
1. Otvorenie ZDF, schválenie programu a pracovných orgánov (predsedajúci zhromaždenia, pra-covná komisia, zapisovateľ, overovatelia zápisnice).
2. Informácia o činnosti fanklubu za rok 2007:
a/ správa o hospodárení v roku 2007,
b/ správa o aktivitách fanklubu v roku 2007.
3. Schválenie Výročnej správy za rok 2007a správy kontrolóra fanklubu.
4. Voľby členov Rady fanklubu a kontrolóra fanklubu.
5. Plán činnosti a hospodárenia na rok 2008.
6. Prihlásené príspevky/návrhy/pripomienky členov.
7. Ukončenie rokovania.

Zároveň pripomíname, že Rade fanklubu sa skončilo dvojročné funkčné obdobie. Budú sa konať nové voľby do orgánov fanklubu – na post predsedu, štatutárov i členov rady fanklubu. Kandidovať môže ktorýkoľvek člen fanklubu. Ak máte tip na vhodného kandidáta, môžete ho s jeho súhlasom navrhnúť.

Tešíme sa na Vašu účasť na členskej schôdzi. Zároveň Vás upozorňujeme, že už môžete zaplatiť členské na rok 2008. Buď v hotovosti (vložením do hociktorej pobočky Istrobanky, prípadne priamo na členskej schôdzi), alebo prevodom na účet 10073-719082/4900. Ako variabilný symbol uveďte číslo svojho členského preukazu.

Fanklub Spartak Trnava

 
 
 


 
 
 
 
 
copyright johneliot.eu equality.skweb stránky, animácie, design, fotografia